iParkControl

iParkControl és un sistema “low cost” per a la gestió, promoció, reserva i cobrament en estacionaments petits i mitjans, on una solució tradicional no pot ser aplicada pels seus alts costos i complexitat d’instal·lació.

  • Registres les entrades i sortides mitjançant càmeres, automatitzant el cobrament i eliminant la corrupció.

  • Permet el cobrament mitjançant efectiu o targeta bancària, minimitzant l’equipament i la instal·lació, gestionant abonats, rotació i valet.

  •  

  • Integrant serveis de promoció, màrqueting, seguretat, i donant accés al propietari a tota la informació en temps real.

Com Funciona

  • El sistema permet automatitzar l’entrada i sortida d’un estacionament mitjançant un sistema de baix cost:.

Pagament

Automatitza el pagament mitjançant un mòbil capaç de cobrar amb targeta de crèdit EMV i imprimir rebuts i justificants.

Entrada

Registra l’entrada dels vehicles per matrícula.

Sortida

Permet i registra la sortida del vehicle una vegada s’ha realitzat el pagament.
  • Elimina qualsevol possibilitat de frau; tot el sistema funciona en línia en temps real i es registren entrades, sortides i cobraments de forma NO MANUAL.

Aplicacions

iParkControl permet gestionar pàrquings petits i mitjans, accessos a zones residencials, valets i pàrquings d’hotels, oferint una plataforma de promoció, reserva i pagament de places.
Parkings petits
i mitjans
I@_iParkControl_2-3_feat-1

Parkings
Valet

I@_iParkControl_2-3_feat-2
Zones
Residencials
I@_iParkControl_2-3_feat-3
Parkings
Hotels
I@_iParkControl_2-3_feat-4
Parkings
Oficines
I@_iParkControl_2-3_feat-5