POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

INTEGR@ PÀRQUING SOLUTIONS com a organització especialitzada en el Disseny, desenvolupament i fabricació de parquímetres, aposta per la Qualitat i pel cuido del medi ambient en la seva prestació de servei i per això ha implantat un Sistema de gestió integrat basat en la normes UNE EN ISO 9001 I UNE EN ISO 14001. El sistema de gestió Integrat és l’eina per a la millora contínua així com un factor clau en el desenvolupament de l’organització.

INTEGR@ PÀRQUING SOLUTIONS aposta per conèixer les necessitats i expectatives dels seus clients per a poder satisfer-les de manera que augmenti la seva confiança i fidelitat. Per a això, compte un equip multidisciplinari amb més de 20 anys desenvolupant solucions innovadores en el sector de l’estacionament i la gestió de la mobilitat, capaces de combinar, desenvolupar i adaptar solucions tecnològiques d’avantguarda (app mòbils en entorns natius), amb desenvolupaments maquinari i programari per al sector industrial.

INTEGR@ PÀRQUING SOLUTIONS ofereix un servei enfocat al client, adaptant les nostres solucions a les necessitats específiques dels nostres clients per a aconseguir la seva màxima satisfacció i sempre vetllant pel compliment dels requisits legals i altres requisits que subscrigui l’organització.

Per a aconseguir-ho la nostra Organització es compromet a:

  • Donar resposta a les inquietuds dels nostres clients, oferint-los les solucions tecnològiques més avançades i que millor s’ajustin a les seves necessitats.
  • Reduir i gestionar correctament la producció de residus i el consum de recursos naturals, materials i l’energia apostant per l’eficiència energètica.
  • Implicar a tot el personal de l’empresa, proveïdors i col·laboradors en la protecció del medi ambient i prevenció de la contaminació que la nostra prestació de servei pot generar.
  • Control i seguiment dels processos interns, sotmetent-los a revisions periòdiques.
  • Tenir una visió de futur per a poder fer front a les noves demandes de la societat.
  • Fomentar la capacitat d’innovació i una vocació de servei 365 x 24h.
  • Gestió del risc: analitzar en tot moment els possibles riscos i oportunitats, estats d’emergència i altres amenaces, establint plans d’actuació i control minimitzant possibles impactes negatius en la continuïtat del negoci i el medi ambient.
  • Treballar amb equips i materials de qualitat i que han passat tots els controls necessaris.

La Direcció de INTEGR@ PÀRQUING SOLUTIONS secunda i revisa anualment la implantació del sistema de gestió integrat, sol·licitant a tot el personal la seva col·laboració i revisant periòdicament aquesta política per a valorar la seva adequació.


Carles Arroyo Director General